Zajištění grafického zpracování časopisu pro varnsdorfské občany Hlas severu

Zajištění grafického zpracování časopisu pro varnsdorfské občany Hlas severu

4. 9. 2014 - Eva Kunčarová
Město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu

 

Zajištění grafického zpracování časopisu pro varnsdorfské občany Hlas severu Předmět zakázky:
Předmětem plnění je zajištění grafického zpracování časopisu pro varnsdorfské občany Hlas severu včetně zajištění přepravy podkladů mezi dodavatelem a zadavatelem a hotové zakázky mezi dodavatelem a firmou zajišťující tisk.

Kontaktní osoba: 
Martin Havlíček, šéfredaktor časopisu Hlas severu, tel. 412 372 241/143, martin.havlicek@varnsdorf.cz

Termín pro podání nabídek: 
19. 09. 2014 do 08:30 hod.


Výzva k podání nabídek

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky