"Komunikace v lokalitě pro výstavbu RD - ul. Hradní ve Varnsdorfu"

"Komunikace v lokalitě pro výstavbu RD - ul. Hradní ve Varnsdorfu"

29. 8. 2013 - Eva Kunčarová
Město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu:

Název zakázky:

"Komunikace v lokalitě pro výstavbu RD - ul. Hradní ve Varnsdorfu"

Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky:
Předmětem plnění je výstavba obslužné komunikace SO 101 pro budoucí výstavbu RD,včetně přípravy samostatných vjezdů k budoucím stavebním parcelám. Komunikace je ohraničena chodníkovým obrubníkem s výškou nášlapu 0,15m, za obrubníkem je vybudovaná nezpevněná krajnice pokrytá ornicí v tloušťce 0,15m.V místě vjezdů bude nášlap chodníkového obrubníku snížen na hodnotu 0,05m.

Kontaktní osoba:
Petr Véle, e-mailpetr.vele@varnsdorf.cz ,tel. 412 372 241, kl. 134
Ing. Jaroslav Beránek, e-mail: jaroslav.beranek@varnsdorf.cz, tel. 412 372 241, kl. 118

Termín pro podání nabídek: 
20. 09. 2013 v 09.00 hodin

Termín otevírání obálek:
20. 09. 2013 v 09.15 hodin

Výzva k podání nabídek ve formátu PDF.
Soupis prací ve formátu PDF, EXCEL

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4

Příloha č. 5

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky