"Celoplošné opravy komunikací technologií ABS ve Varnsdorfu I"

"Celoplošné opravy komunikací technologií ABS ve Varnsdorfu I"

30. 5. 2013 - Eva Kunčarová
Město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu:

 

Název veřejné zakázky:

"Celoplošné opravy komunikací technologií ABS ve Varnsdorfu I"

Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky:
Předmětem plnění jsou celoplošné oprava komunikace technologií ABS v ul. Sídlištní a ul. Krátké ve Varnsdorfu.

Kontaktní osoba:
Petr Véle, tel. 602 529 942,  e-mail: petr.vele@varnsdorf.cz 

Termín pro podání nabídek:
11. 06.  2013 do 09.00 hodin

Termín otevírání obálek:
11. 06.  2013 v 10.30 hodin

Výzva

Výkaz výměr

Výkaz výměr

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky