"Celoplošná oprava chodníku ze zámkové dlažby v ul. Poštovní ve Varnsdorfu"

"Celoplošná oprava chodníku ze zámkové dlažby v ul. Poštovní ve Varnsdorfu"

30. 5. 2012 - Eva Kunčarová
Město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: "Celoplošná oprava chodníku ze zámkové dlažby v ul. Poštovní ve Varnsdorfu"

 

 Město Varnsdorf 
Nám. E. Beneše 470
407 47 Varnsdorf

"Celoplošná oprava chodníku ze zámkové dlažby v ul. Poštovní ve Varnsdorfu"


vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu:

 

Předmět zakázky:
Předmětem plnění jsou celoplošné opravy chodníků v ul. Poštovní ve Varnsdorfu, dle přiloženého výkazu výměr.

Kontaktní osoba:
Petr Véle, tel. 412 372 241 kl. 134 (petr.vele@varnsdorf.cz) nebo
Ing. Jaroslav Beránek, 412 372 241 kl. 118 (jaroslav.beranek@varnsdorf.cz)

Termín pro podání nabídek:
15. 06.  2012 ve 12.00 hodin

Příloha:
Výzva k podání nabídky ve formátu pdf
Výkaz výměr ve formátu pdf  

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky