Archiv zakázek

Archiv veřejných zakázek do 30.11.2015. 

Strana: [1]  [2] 

 
24. 5. 2012
Město Varnsdorf vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: "Rekonstrukce lávky pro pěší v ul. Lidické ve Varnsdorfu“
 
23. 5. 2012
Město Varnsdorf vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: "VÝMĚNA OKEN V BYTOVÝCH PANELOVÝCH DOMECH Č. P. 2739, 2740 A 2741 VE VARNSDORFU“
 
14. 5. 2012
Město Varnsdorf vyzývá k podání nabídky na plnění veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).
 
3. 5. 2012
Město Varnsdorf vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: „Zařízení slaboproudé elektrotechniky a elektrická instalace v I.NP., II.NP. a III.NP. objektu ZŠ náměstí E. Beneše č.p. 469, Varnsdorf"
 
27. 4. 2012
Město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: " Zdravotně - technické instalace ZŠ náměstí E. Beneše č. p. 469, Varnsdorf"
 
27. 4. 2012
Město Varnsdorf vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů:""REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ - VARNSDORF - I. ETAPA 2012 "- část Dětské hřiště 06
 
27. 4. 2012
Město Varnsdorf vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů: "REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ - VARNSDORF - I. ETAPA 2012" - část Parkoviště, chodníky a ostatní úpravy
 
18. 4. 2012
Město Varnsdorf vyzývá k podání nabídky na plnění veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů: "Dešťová kanalizace Varnsdorf - ulice Čelakovická (I.etapa)"
 
5. 3. 2012
Město Varnsdorf vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: "Oprava koryta potoka v ulici Myslivecká, Varnsdorf"
 
23. 12. 2011
Výzva více zájemcům o zakázku malého rozsahu
 
24. 10. 2011
Město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: "Vypracování projektové dokumentace - Rekonstrukce otopné soustavy v objektech ZŠ Edisonova 2821, Varnsdorf"
 
24. 10. 2011
Město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: „Vypracování projektové dokumentace - Rekonstrukce otopné soustavy v ZŠ Karlova 1700, Varnsdorf"
 
24. 10. 2011
Město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku: "Celoroční smlouva na odstraňování havarijních stavů s následnými opravami na budovách v majetku města"
 
24. 10. 2011
Město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu:"Celoroční smlouva na odstraňování havarijních stavů s následnými opravami na budovách v majetku města"
 
24. 10. 2011
Město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: "Celoroční smlouva na odstraňování havarijních stavů s následnými opravami na budovách v majetku města"
 
17. 10. 2011
Město Varnsdorf vyzývá zájemce k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku nespadající pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.
 
19. 9. 2011
Město Varnsdorf vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: „Zajištění sazby a tisku a knihařských prací spojených s realizací časopisu pro varnsdorfské občany Hlas severu"
 
29. 8. 2011
Město Varnsdorf vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: "Oprava koryta potoka v ulici Myslivecká, Varnsdorf".
 
18. 8. 2011
Město Varnsdorf vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: „Oprava komunikace, opěrné zdi a soustavy propustků po povodni v 08/2010, Varnsdorf“.
 
4. 8. 2011
Město Varnsdorf vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: „Rekonstrukce šaten a sociálního zařízení ve 2. N. P. objektu sp. haly Varnsdorf“
 
29. 7. 2011
Město Varnsdorf vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: „Oprava koryta drobného vodního toku na p. č. 3312 a 3315/2 Varnsdorf"
 
22. 7. 2011
Město Varnsdorf vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: " Oprava rozdělovacího objektu nad rybníkem Kočka, Varnsdorf".
 
8. 7. 2011
Město Varnsdorf vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: „Oprava a zateplení fasády na objektu I. stupně ZŠ Edisonova 2821, Varnsdorf"
 
4. 7. 2011
Město Varnsdorf vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu:"Vybavení archivu MěÚ Varnsdorf pojízdnými regály"
 
4. 7. 2011
Město Varnsdorf vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu:"Vybavení archivu MěÚ Varnsdorf pojízdnými regály"
 
4. 7. 2011
Město Varnsdorf vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: „Vypracování projektové dokumentace - Oprava střechy polikliniky č. p. 2060 Varnsdorf"
 
20. 6. 2011
Město Varndorf vyzvývá zájemce k podání nabídky na realizaci podlimitní veřejné zakázky na dodávku v rámci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění: „Vybudování technologického centra ORP Varnsdorf - část II " Pořízení elektronické spisové služby"
 
20. 6. 2011
Město Varnsdorf vyzvývá k podání nabídky na realizaci podlimitní veřejné zakázky na dodávku v rámci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (§ 38 zákona):„Vybudování technologického centra ORP Varnsdorf - část I " Pořízení technické infrastruktury pro vybavení Technologického centra"
 
9. 6. 2011
Město Varnsdorf vyzvývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: „Oprava dlážděných svodových cest na hřbitově ve Varnsdorfu"
 
9. 6. 2011
Město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: „Oprava střechy Nemocnice Varnsdorf"
 
9. 6. 2011
Město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: „Oprava střechy vrátnice Technických služeb Varnsdorf"
 
6. 6. 2011
Město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: „Oprava MK ve Varnsdorfu - Studánka I a II"
 
6. 6. 2011
Město Varsndorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: „Oprava MK ve Varnsdorfu - ul. Budějovická - penetrace"
 
6. 6. 2011
Město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: „Oprava MK ve Varnsdorfu - ul. Spojovací - ABS"
 
6. 6. 2011
Město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: „Oprava MK ve Varnsdorfu - ul. Budějovická - ABS"
 
6. 6. 2011
Město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu:„Oprava MK ve Varnsdorfu - ul. Táborská - ABS"
 
6. 6. 2011
Město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: „Oprava MK ve Varnsdorfu - ul. Smetanova - ABS"
 
6. 6. 2011
Město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: „Oprava MK ve Varnsdorfu - ul. Edisonova - ABS"
 
1. 6. 2011
Město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu:"Oprava fasády na Městském divadle Varnsdorf"
 
1. 6. 2011
Město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: „Výměna klempířských prvků na fasádě Městského divadla Varnsdorf".
 
1. 6. 2011
Město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: „Výměna oken v Městském divadle Varnsdorf"
 
30. 5. 2011
Město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: "Oprava podlahy v šatnách 2. ZŠ Edisonova 2821, ve Varnsdorfu".
 
30. 5. 2011
Město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: " Oprava chodníku v ul. T. G. Masaryka u pošty ve Varnsdorfu"
 
30. 5. 2011
Město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: "Oprava chodníku v ul. T. G. Masaryka ve Varnsdorfu"
 
30. 5. 2011
Město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu:"Oprava chovníku v ul. Kmochova ve Varnsdorfu"
 
30. 5. 2011
Město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: "Oprava chovníku v ul. Legií ve Varnsdorfu"
 
12. 5. 2011
Město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu
 
12. 5. 2011
Město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu
 
11. 5. 2011
Město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu
 
9. 5. 2011
Město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu.
 
2. 5. 2011
Město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu:"Bezbarierový vstup do objektu 14. MŠ Nezvalova 2024 ve Varnsdorfu"
 
11. 4. 2011
Město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: „Zřízení mateřské školy v objektu ŽS Bratislavská 994 ve Varnsdorfu"
 
1. 12. 2010
Odbor správy majetku a investic zveřejňuje výsledky výběrových řízení za měsíc říjen 2010
 
30. 9. 2010
Odbor správy majetku a investic zveřejňuje výsledky výběrových řízení za měsíc září 2010
 
22. 9. 2010
Technický dozor a koordinátor BOZP na stavbě: Kanalizace a vodovod Varnsdorf.
 
18. 8. 2010
Odbor správy majetku a investic zveřejňuje výsledky výběrových řízení za měsíc červenec 2010