"Vypracování projektové dokumentace - Výměna oken, zateplení fasády a úprava venkovních ploch a vstupů do budovy polikliniky č. p. 2060 Varnsdorf"

"Vypracování projektové dokumentace - Výměna oken, zateplení fasády a úprava venkovních ploch a vstupů do budovy polikliniky č. p. 2060 Varnsdorf"

2. 5. 2013 - Eva Kunčarová
Město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu:

Město Varnsdorf
Nám. E. Beneše 470
407 47 Varnsdorf

vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu

 

Název veřejné zakázky: 

„Vypracování projektové dokumentace – Výměna oken, zateplení fasády a úprava venkovních ploch a vstupů do budovy polikliniky č.p. 2060 Varnsdorf"

Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky:
Předmětem plnění je vypracování projektové dokumentace pro výměnu oken, zateplení fasády a provedení navazující ochrany spodní stavby proti nepříznivým účinkům vody a vlhkosti a pro úpravu venkovních ploch (p.p.č. 1574, 1575, 1576 a část st.p.č. 1573 v k.ú. Varnsdorf) a vstupů do budovy č.p. 2060 v ul. Poštovní ve Varnsdorfu. Jeden ze vstupů bude řešen jako bezbariérový. 

Kontaktní osoba:
Petr Šimek, tel. 412372241 kl.113, e-mail: petr.simek@varnsdorf.cz
Ing.Jaroslav Beránek, tel.412372241 kl.118,e-mail: jaroslav.beranek@varnsdorf.cz

Termín pro podání nabídek:
22. 05. 2013 do 12.00 hodin

Ke stažení:
Výzva k podání nabídek 

Zadávací dokumentace

Foto 1
Foto 2

Upozorňujeme uchazeče:
Informace zadavatele k veřejné zakázce malého rozsahu - 06.05.2013
Informace zadavatele k veřejné zakázce malého rozsahu - 16.05.2013

Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky