Svolání 1. zasedání okrskových volebních komisí

Starosta města Jan Šimek svolává 1. zasedání okrskových volebních komisí ve Varnsdorfu pro volbu prezidenta České republiky. 

Místo konání     Studentské centrum Střelnice, Boženy Němcové 476, 407 47 Varnsdorf
Doba konání      20. prosince 2022 od 15:00 hodin

Komise dostanou informace k zabezpečení volby prezidenta České republiky, následně složí slib členů okrskových volebních komisí a proběhne losování předsedů a místopředsedů okrskových volebních komisí.