Svolání 1. zasedání okrskových volebních komisí ve Varnsdorfu

Starosta města ThMgr. Roland Solloch svolává 1. zasedání okrskových volebních komisí ve Varnsdorfu, které proběhne ve středu 15. září 2021 v době od 15:00 hodin. Všem delegovaným a jmenovaným členům bude pozvánka na toto zasedání zaslána. Informace bude také zveřejněna na úřední desce.

Místo konání: Studentské centrum Střelnice, Boženy Němcové 476, 407 47 Varnsdorf
Doba konání: 15. září 2021 od 15:00 hodin