Minimální počty členů okrskových volebních komisí ve Varnsdorfu

V souladu s § 14c odst. 1 písm. c) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů stanovil starosta města ThMgr. Roland Solloch:

  • minimální počet členů okrskových volebních komisí ve Varnsdorfu: 5
  • minimální počet členů okrskové volební komise na Studánce: 4