Informace pro voliče k občanským průkazům

Při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 08.-09.10.2021 je ve volebních místnostech nutné prokázat totožnost a státní občanství České republiky následujícími doklady:

  • Platný občanský průkaz
  • Platný cestovní, diplomatický nebo služební pas ČR
  • Platným cestovním průkazem

V souvislosti s přijetím zákona č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech, který nabyl účinnosti dne 02.08.2021, již není možné vyhotovit občanský průkaz bez strojově čitelných údajů s platností na 1 měsíc pro uplatnění volebního práva, tzv. občanské průkazy typu "blesk" (vydání občanského průkazu na počkání v době voleb). Doporučujeme všem voličům, aby si včas zkontrolovali platnost svého občanského průkazu a případně v dostatečném předstihu zažádali o nový.