Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

10. 4. 2014 - Jan Louka, DiS.

V souladu s § 15 písm. c) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s t a n o v u j i:

minimální počet členů okrskových volebních komisí ve Varnsdorfu: 6
minimální počet členů okrskové volební komise na Studánce: 4

Ing. Stanislav Horáček v. r. starosta města

Varnsdorf 18.07.2016