Ustaveny okrskové volební komise

Ve Varnsdorfu se bude opět volit ve 13 volebních místnostech (včetně jedné na Studánce). 18. září se na Střelnici konala ustavující schůze okrskových volebních komisí. Jejich členy přivítal starosta Martin Louka. Protože do komunálních voleb jde ve městě 15 stran. Každá z nich si mohla do komisí delegovat svého zástupce (nesmí to ale být osoba kandidující do zastupitelstva). Proto jsou tentokrát komise početnější než obvykle - s deseti i s dvanácti členy. Na Střelnici se losováním určil předseda každé komise a jeho zástupce. Organizační pokyny předal vedoucí organizačního odboru MěÚ Ing. Radek Kříž a pracovnice ekonomického oddělení Iva Minárová. Z fotografií, které jsme na místě pořídili, je zřejmé, že v komisích tentokrát silně převažují mladé tváře ve studentském věku. Díky souběhu dvojích voleb a velkému počtu kandidujících stran je ve volebních dnech čeká náročná práce.

Souhrnné informace k volbám v roce 2014 postupně zveřejňujeme zde:  Volby 2014.

Diskusní fórum Nový příspěvek
K této stránce neexistuje žádná otázka / připomínka.