O posty v Zastupitelstvu města Varnsdorf se bude ucházet 15 stran

Pro volby do zastupitelstva města Varnsdorf byly převzaty kandidátní listiny následujících 15 volebních stran a hnutí (pořadí podle odevzdání kandidátních listin):

Dne 26.08.2014 byla vylosována čísla pro kandidující strany a to následovně:

1. Občanská demokratická strana
2. Česká Suverenita
3. Komunistická strana Čech a Moravy
4. Strana Práv Občanů – ZMĚNA PRO VARNSDORF A STUDÁNKU
5. Náš Varnsdorf
6. ANO 2011
7. PRO Sport a Zdraví
8. Česká strana sociálně demokratická
9. Republika pro Varnsdorf
10. Volba pro město
11. PRO! Varnsdorf
12. Aktiv nezávislých občanů
13. SNK Evropští demokraté
14. TOP 09

15. Dělnická strana sociální spravedlnosti

Pro další obce ORP Varnsdorf byly převzaty kandidátní listiny v tomto počtu: Dolní Podluží 6, Horní Podluží 5, Jiřetín p. J. 3, Chřibská a Rybniště po dvou.