Služba na městském úřadě – podání žádosti o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu

Služba na městském úřadě – podání žádosti o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu

10. 4. 2014 - Jan Louka, DiS.

Na základě ustanovení § 29 odst. 1 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je pro občana jiného členského státu Evropské unie, který má právo volit a který hodlá projevit svou vůli hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky u obecního úřadu, v jehož správním obvodu je přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu, nejzazší lhůta pro podání žádosti o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu neděle 13. 04. 2014. Informujeme, že je zajištěna služba na městském úřadě, a to:

v neděli dne 13. 04. 2014, v době od 8:00 do 16:00 hodin
budova Městského úřadu ve Varnsdorfu, nám. E. Beneše 470