Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

10. 4. 2014 - Jan Louka, DiS.

V souladu s § 16 písm. c) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,  s t a n o v u j i :

minimální počet členů okrskových volebních komisí ve Varnsdorfu: 5
minimální počet členů okrskové volební komise na Studánce: 4


Martin Louka v.r. 
starosta města

Varnsdorf 12.03.2014