Zkapacitnění přeložky vodoteče Zaječí potok, Varnsdorf

Zkapacitnění přeložky vodoteče Zaječí potok, Varnsdorf

13. 6. 2014 - Eva Kunčarová
Město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: Zkapacitnění přeložky vodoteče Zaječí potok, Varnsdorf

 

„Zkapacitnění přeložky vodoteče Zaječí potok, Varnsdorf“

 

Předmět zakázky:
Předmětem plnění je provedení zatrubnění části Zaječího potoka - v křižovatce ulice Na příkopech a ulice Svatopluka Čecha Ve Varnsdorfu. Touto trasou je křížena trať SŽDC st. o. pod železničním mostem trati Varnsdorf – Varnsdorf státní hranice SRN.

Kontaktní osoba: 
Petr Šimek, e-mail: petr.simek@varnsdorf.cz, tel. 412 372 241, kl. 113
Ing. Jaroslav Beránek, e-mail: jaroslav.beranek@varnsdorf.cz, tel. 412 372 241, kl. 118

Termín pro podání nabídek: 
27. 06. 2014 do 9.00 hod.

Výzva k podání nabídek 

Zadávací dokumentace 

Obchodní podmínky

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky