Zajištění tisku a knihařských prací spojených s realizací časopisu pro varnsdorfské občany Hlas severu

Zajištění tisku a knihařských prací spojených s realizací časopisu pro varnsdorfské občany Hlas severu

4. 9. 2014 - Eva Kunčarová
Město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu

Zajištění tisku a knihařských prací spojených s realizací časopisu pro varnsdorfské občany Hlas severuPředmět zakázky:
Předmětem plnění je zajištění tisku a knihařských prací spojených s realizací časopisu
pro varnsdorfské občany Hlas severu, včetně zajištění přepravy hotové zakázky mezi dodavatelem a zadavatelem.

Kontaktní osoba: 
Martin Havlíček, šéfredaktor časopisu Hlas severu, tel. 412 372 241/143, martin.havlicek@varnsdorf.cz

Termín pro podání nabídek: 
19. 09. 2014 do 08:30 hod.


Výzva k podání nabídek

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky