Zabezpečení Městské autobusové dopravy ve Varnsdorfu

Zabezpečení Městské autobusové dopravy ve Varnsdorfu

28. 8. 2014 - Eva Kunčarová
Město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu

 

Zabezpečení Městské autobusové dopravy ve Varnsdorfu 

Předmět zakázky:
Předmětem plnění je zajištění dopravní obslužnosti územního obvodu města Varnsdorf na lince v rozsahu, který je specifikován v příloze č. 4 této výzvy

Kontaktní osoba: 
Petr Véle, e-mail: petr.vele@varnsdorf.cz, tel. 412 372 241, kl. 134
Ing. Jaroslav Beránek, e-mail: jaroslav.beranek@varnsdorf.cz, tel. 412 372 241, kl. 118

Termín pro podání nabídek: 
19. 09. 2014 do 08:30 hod.

Výzva k podání nabídek 

Příloha č. 4

Oznámení zadavatele