Výstavba street workoutového parku Západní ul. č. p. 2984 ve Varnsdorfu

Výstavba street workoutového parku Západní ul. č. p. 2984 ve Varnsdorfu

27. 3. 2015 - Eva Kunčarová
Město Varnsdorf vyzývá zájemce o podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu

 

Výstavba street workoutového parku Západní ul. č. p. 2984 ve Varnsdorfu

 

Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky
Předmětem plnění je výstavba street workoutového parku v areálu sportovní haly, Západní ul. č. p. 2984 ve Varnsdorfu, v rozsahu a provedení dle specifikace viz výzva.

Kontaktní osoba: Milan Hanousek, tel: 412 372 241 kl. 160 

Lhůta pro podání nabídek
Dne 15. 04. 2015 v 09.00 hod.

 Výzva k podání nabídek

Půdorysné schéma

Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky