"Výstavba odstavných stání u plaveckého bazénu Edisonova ul. Varnsdorf"

"Výstavba odstavných stání u plaveckého bazénu Edisonova ul. Varnsdorf"

8. 6. 2012 - Eva Kunčarová
Město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu:"Výstavba odstavných stání u plaveckého bazénu Edisonova ul. Varnsdorf"

 

 Město Varnsdorf
Nám. E. Beneše 470
407 47 Varnsdorf

 vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu:

"Výstavba odstavných stání u plaveckého bazénu Edisonova ul. Varnsdorf"


Předmět zakázky:
Předmětem plnění je kompletní výstavba 15 ks šikmých a 2 ks podélných odstavných stání o celkové ploše cca 250m2. Výstavba odstavných stání je navržena ze zatravňovacích tvárnic z vibrolisovaného betonu. Součástí stavby jsou veškeré stavební připomoci, terénní úpravy a uložení odpadu v souladu s platnou PD, položkovým rozpočtem a podmínkami Územního řízení SÚ.

Kontaktní osoba:
Milan Hanousek,tel. 412 372 241 kl. 160 (milan.hanousek@varnsdorf.cz) nebo
Ing. Jaroslav Beránek, 412 372 241 kl. 118 (jaroslav.beranek@varnsdorf.cz)

Termín pro podání nabídek:
25. 06. 2012 ve 12.00 hodin

Příloha:
Výzva k podání nabídky ve formátu pdf

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky