"Vypracování projektové dokumentace - Zateplení fasády bytových panelových domů č. p. 2739, 2740 a 2741 ve Varnsdorfu"

"Vypracování projektové dokumentace - Zateplení fasády bytových panelových domů č. p. 2739, 2740 a 2741 ve Varnsdorfu"

31. 5. 2013 - Eva Kunčarová
Město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku:

 

Název veřejné zakázky:

"Vypracování projektové dokumentace - Zateplení fasády bytových panelových domů č. p. 2739, 2740 a 2741 ve Varnsdorfu"

Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky:
Předmětem plnění je vypracování projektové dokumentace na zateplení fasády bytových panelových domů č. p. 2739, 2740 a 2741 na parcelách č. 2692/92, 2692/94 a 2692/93 a úprav venkovních schodů v k. ú. Varnsdorf.

Kontaktní osoba:
Ing. Klára Hájková, tel. 412 372 241,  e-mail: klara.hajkova@varnsdorf.cz

Termín pro podání nabídek:
17. 06.  2013 do 10.00 hodin

Termín otevírání obálek:
17. 06.  2013 v 10.45hodin

VýzvaZadávací dokumentace

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky