"Vypracování projektové dokumentace - Stavební úpravy budovy muzea č. p. 415 Varnsdorf"

"Vypracování projektové dokumentace - Stavební úpravy budovy muzea č. p. 415 Varnsdorf"

31. 5. 2013 - Eva Kunčarová
Město Varnsdorf vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu:

 

Název veřejné zakázky:

"Vypracování projektové dokumentace - Stavební úpravy budovy muzea č. p. 415 Varnsdorf"

Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky:
Předmětem plnění je vypracování projektové dokumentace pro stavební úpravy stávajícího objektu muzea s č. p. 415 na parcelách č. 1583 a 1584 v k. ú. Varnsdorf.

Kontaktní osoba:
Ing. Klára Hájková, tel. 412 372 241,  e-mail: klara.hajkova@varnsdorf.cz

Termín pro podání nabídek:
17. 06.  2013 do 10.00 hodin

Termín otevírání obálek:
17. 06.  2013 v 10.15 hodin

Výzva

Zadávací dokumentace

Příloha 

Příloha

Příloha

Příloha

Příloha

Příloha

Příloha

Příloha 

Příloha

Příloha

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky