Vypracování projektové dokumentace –  Sběrný dvůr odpadů města Varnsdorf

Vypracování projektové dokumentace – Sběrný dvůr odpadů města Varnsdorf

17. 4. 2015 - Eva Kunčarová
Město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu:

 

„Vypracování projektové dokumentace
 –

Sběrný dvůr odpadů města Varnsdorf"

 

 


Předmět zakázky:
Předmětem plnění je vypracování projektové dokumentace pro stavbu sběrného dvora Varnsdorf na podkladě studie stavby vyhotovené INTERPROJEKTEM ODPADY, IČ26473224 s datem vyhotovení 10/2014. Stavba a provoz sběrného dvora odpadů v souladu s obecným trendem v nakládání s odpady. Sběrný dvůr odpadů Varnsdorf bude přijímat odpady převážně od místních občanů a přidružených osad. Přijímat se budou jak odpady charakteru “O“ (ostatní) tak charakteru „N“ ( nebezpečné ) v souladu se schváleným Provozním řádem.

Kontaktní osoby:
Radka Kamberská, tel. 412 372 241 , kl. 163, e-mail: radka.kamberska@varnsdorf.cz
Petr Šimek, tel. 412 372 241, kl. 113, e-mail: petr.simek@varnsdorf.cz

Termín podání nabídek:
04. 05. 2015 do 9:00 hod.

 

Výzva na veřejnou zakázku


Zadávací dokumentace

Situace

Studie sběrný dvůr odpadů

Odhad nákladů

Studie napojení na vodovodní řád

Oznámení zadavatele o zrušení zadávacího řízení