Vypracování projektové dokumentace – Rekonstrukce administrativní budovy a strojovny zimního stadionu Otavská č. p. 2931 Varnsdorf

Vypracování projektové dokumentace – Rekonstrukce administrativní budovy a strojovny zimního stadionu Otavská č. p. 2931 Varnsdorf

15. 12. 2014 - Eva Kunčarová
Město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu:

 

Vypracování projektové dokumentace – Rekonstrukce administrativní budovy a strojovny zimního stadionu Otavská č. p. 2931 Varnsdorf

 

 

Předmět zakázky:
Předmětem plnění je vypracování projektové dokumentace pro rekonstrukci a dostavbu adm. budovy a objektu strojovny zimního stadionu. V přízemí AB bude kompletně rekonstruována a modernizována celá zastavěná plocha včetně některých dispozičních úprav a zateplení vnější obvodové stěny. Nástavba patra bude řešena jako lehká konstrukce s patřičnými tepelně-technickými parametry, vzhledem ke svému umístění pod střechou haly. Stavba bude zahrnovat i kompletní rekonstrukci všech rozvodů a prvků technických zařízení budovy (TZB).
Součástí rekonstrukce a dostavby bude i kompletní modernizace technologického strojního zařízení chlazení ledové plochy ve strojovně s doplněním všech souvisejících technických zařízení v souladu s platnými předpisy. Rozvody chladu ze strojovny a chladící deska jsou již nově zrekonstruovány. Administrativní budova a strojovna chlazení jsou součástí objektu zastřešení zimního stadionu Varnsdorf¨, ( p.p.č. 142/32, 142/36, 142/38, k.ú. Varnsdorf ) č.p. 2931 v ul. Otáhalova ve Varnsdorfu.

Kontaktní osoba: 
Milan Hanousek, e-mail: milan.hanousek@varnsdorf.cz , tel. 412 372 241, kl. 160
Ing. Jaroslav Beránek (vedoucí odboru), e-mail: jaroslav.beranek@varnsdorf.cz, tel. 412 372 241, kl. 118

Termín pro podání nabídek: 
05. 01. 2015  do 10:00 hod.

Výzva k podání nabídek 

Zadávací dokumentace

Koncepce rozvoje a modernizace stávajícího objektu šaten a strojovny

ZS 1. NP, ZS 2. NP , 2. NP

FOTODOKUMENTACE

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky