Vypracování projektové dokumentace – Podzemní kontejnery na tříděné odpady ve Varnsdorfu

Vypracování projektové dokumentace – Podzemní kontejnery na tříděné odpady ve Varnsdorfu

17. 4. 2015 - Eva Kunčarová
Město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu:

 

„Vypracování projektové dokumentace 
– 
Podzemní kontejnery na tříděné odpady ve Varnsdorfu „

 

Předmět zakázky:
Předmětem plnění je vypracování projektové dokumentace pro stavbu podzemních kontejnerů na tříděné odpady celkem na 3 stanovištích ve městě Varnsdorfu. Stavba a provoz bude prováděn v souladu s obecným trendem v nakládání s odpady. Kontejnery budou zřízeny pro shromažďování tříděných odpadů od občanů města Varnsdorf, na nejvíce frekventovaných stanovištích současného sběru tříděného odpadu do běžných kontejnerů. Přijímat se budou odpady charakteru “O“ (ostatní) – papír, plast, sklo bílé a barevné, tetrapack, kovy.

V rámci stavby je nutné realizovat zemní práce, provádění železobetonových „podlah“ pod kontejnery, osazení certifikovaných kontejnerů a jejich následné zasypání vč. zřízení povrchů zpevněnými plochami v bezprostředním okolí kontejnerů. Bude se jednat o kontejnery vyrobené ze sklolaminátových nádob o objemu 3 m3 a 5m3 s kovovými vanami kompletně umístěnými pod terénem. Nadzemní vhozy kovové se čtvercovou základnou zřízeny pro možnost vhození odpadu s barevným vyznačením druhu odpadu dle platné legislativy. Součástí dodávky kontejnerů bude tzv. „horní podlaha“ a bezpečnostní zábrana. Místa realizace jsou navržena v k.ú. a obci Varnsdorf, umístění na jednotlivých stanovištích bude upřesněno v přípravných fázích dokumentací s ohledem na výskyt podzemních vedení technických infrastruktur. 

Kontaktní osoby:
Radka Kamberská, tel. 412 372 241, kl. 163, e-mail: radka.kamberska@varnsdorf.cz
Petr Šimek, tel. 412 372 241, kl. 113, e-mail: petr.simek@varnsdorf.cz

Termín podání nabídek:
04. 05. 2015 do 9:00 hod.

Výzva na veřejnou zakázku

Zadávací dokumentace

Oznámení zadavatele o zrušení zadávacího řízení