Výměna oken ZŠ Karlova, č. p. 1700 ve Varnsdorfu"

Výměna oken ZŠ Karlova, č. p. 1700 ve Varnsdorfu"

5. 4. 2013 - Eva Kunčarová
Město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: "Výměna oken ZŠ Karlova, č. p. 1700 ve Varnsdorfu"

 

Název veřejné zakázky:

"Výměna oken ZŠ Karlova, č. p. 1700 ve Varnsdorfu"

Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky:
Předmětem plnění je výměna stávajících dřevěných oken za plastová, včetně likvidace a provedení potřebných souvisejících stavebních prací včetně osazení venkovních a vnitřních parapetů. Dále repase třech vchodových dveří včetně zárubní dle zpracované projektové dokumentace a vypracovaného položkového rozpočtu. Projektová dokumentace a položkový rozpočet bude zájemcům o veřejnou zakázku zaslán v elektronické podobě po dohodě s panem Tomášem Klimešem.

Kontaktní osoba:
Tomáš Klimeš, tel. 412 372 241, kl. 111, e-mail: tomas.klimes@varnsdorf.cz

Termín pro podání nabídek:
23. 04. 2013 do 14.00 hodin

Termín otevírání obálek:
23. 04. 2013 ve 14.00 hodin

Výzva k podání nabídek ve formátu pdf

Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky