"Výměna oken ZŠ Bratislavská , č. p. 994 ve Varnsdorfu"

"Výměna oken ZŠ Bratislavská , č. p. 994 ve Varnsdorfu"

6. 6. 2014 - Eva Kunčarová
Město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu zadanou formou nákupní elektronické aukce:


 

"Výměna oken ZŠ Bratislavská , č. p. 994 ve Varnsdorfu"

 

Předmět zakázky:
Předmětem plnění je výměna stávajících dřevěných oken za plastová, včetně likvidace a provedení potřebných souvisejících stavebních prací. Vnější parapety z TiZn plechu budou zachovány. Projektová dokumentace a položkový rozpočet jsou přílohami této Výzvy.

Datum a čas uveřejnění v elektronickém systému
06. 06. 2014 od 10:00 hod.

 

Text výzvy ve formátuPDF  (Po vyplnění Přihlášky str. 9 výzvy, ve které si zvolíte své přístupové jméno a heslo, Vám bude dle Harmonogramu zaslán desetimístný přístupový klíč a teprve s těmito přístupovými údaji můžete vstoupit do elektronické aukční síně na adrese https://pilot-gov.proe.biz)

 

Zakázka je soutěžena formou nákupní elektronické aukce:


https://pilot-gov.proe.biz/administrace/aukce/pozvanka_nahled.php?id_aukce=430&odeslatjako=html-preview&jazyk=cz

V případě zájmu o účast v tomto výběrovém řízení, prosím kontaktujte emailově/telefonicky paní Ing. Kláru Hájkovou, referenta odboru správy majetku a investic, tel.: 724 270 950, e-mail:
klara.hajkova@varnsdorf.cz.

 

 

V případě jakýchkoliv dotazů týkající se systému PROebiz, ve kterém je zakázka "Výměna oken ZŠ Bratislavská , č. p. 994 ve Varnsdorfu" realizovaná kontaktujte: uživatelskou linku Houston PROebiz: +420 597 587 111, e-mail: houston@proebiz.com nebo paní Ivanu Petříkovou tel.: 725 022 775, e-mail: petrikova@proebiz.com

 

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky