"Výměna oken MŠ Poštovní, č. p. 1428 ve Varnsdorfu"

"Výměna oken MŠ Poštovní, č. p. 1428 ve Varnsdorfu"

15. 4. 2013 - Eva Kunčarová
Město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu:

 

Název veřejné zakázky:

"Výměna oken MŠ Poštovní, č. p. 1428 ve Varnsdorfu"

Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky:
Předmětem plnění je výměna stávajících dřevěných oken za dřevěná EUROOKNA, včetně likvidace a provedení potřebných souvisejících stavebních prací včetně osazení venkovních a vnitřních parapetů dle zpracované projektové dokumentace a vypracovaného položkového rozpočtu. Projektová dokumentace a položkový rozpočet bude zájemcům o veřejnou zakázku zaslán na základě telefonické domluvy s panem Tomášem Klimešem.

Kontaktní osoba:
Tomáš Klimeš, tel. 412 372 241, kl. 111, e-mail: tomas.klimes@varnsdorf.cz

Termín pro podání nabídek:
30. 04. 2013 do 10.00 hodin

Termín otevírání obálek:
30. 04. 2013 v 10.00 hodin

Výzva k podání nabídek ve formátu pdf

Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky