„Výměna oken v č. p. 1838 ve Varnsdorfu“

„Výměna oken v č. p. 1838 ve Varnsdorfu“

14. 6. 2012 - Eva Kunčarová
Město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: „Výměna oken v č. p. 1838 ve Varnsdorfu“

 

Město Varnsdorf
Nám. E. Beneše 470
407 47 Varnsdorf

vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu:

 „Výměna oken v č. p. 1838 ve Varnsdorfu“

 


Předmět zakázky:
Předmětem plnění je výměna oken v 1. PP, 1. NP. a 2. NP. v budově Městského úřadu Varnsdorf č. p. 1838 v ulici T. G. Masaryka.

Kontaktní osoba:
Ing. Eva Kmecíková,tel. 412 372 241 kl. 138 ( eva.kmecikova@varnsdorf.cz) nebo
Ing. Jaroslav Beránek, tel. 412 372 241 kl. 118 (jaroslav.beranek@varnsdorf.cz)

Termín pro podání nabídek:
02. 07. 2012 ve 12.00 hodin

Příloha:
Výzva k podání nabídky ve formátu pdf

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky