Výměna oken v bytovém domě č. p. 3014 ve Varnsdorfu

Výměna oken v bytovém domě č. p. 3014 ve Varnsdorfu

14. 6. 2013 - Eva Kunčarová
Město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu:

 

Název veřejné zakázky:

"Výměna oken v bytovém domě č. p. 3014 ve Varnsdorfu"

Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky:
Předmětem plnění je výměna dřevěných oken a lodžiových sestav ( okno + balkonové dveře) za nové plastové v bytovém domě (soustava OP 1.2) v ul. Karolíny Světlé č.p. 3014 ve Varnsdorfu. 

Kontaktní osoba:
Ing. Klára Hájková, tel. 412 372 241,  e-mail: klara.hajkova@varnsdorf.cz

Termín pro podání nabídek:
01. 07.  2013 do 09.00 hodin

Termín otevírání obálek:
01. 07.  2013 v 10.00 hodin

Výzva

Členění oken

Příloha č. 1 -  Čestné prohlášení

Příloha č. 2  - Krycí list

Dodatečná informace

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky