"Výměna oken v bytovém domě č. p. 2290 ve Varnsdorfu"

"Výměna oken v bytovém domě č. p. 2290 ve Varnsdorfu"

14. 6. 2013 - Eva Kunčarová
Město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: "Výměna oken v bytovém domě č. p. 2290 ve Varnsdorfu"

 

Název veřejné zakázky:

"Výměna oken v bytovém domě č. p. 2290 ve Varnsdorfu"

Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky:
Předmětem plnění je výměna dřevěných oken za nová plastová v bytovém domě v ul. Prašná č.p. 2290 ve Varnsdorfu. Nová plastová okna jsou požadována z vnější strany v barvě hnědé, z vnitřní stravy v barvě bílé. Na sklepních oknech jsou mříže.

Kontaktní osoba:
Ing. Klára Hájková, tel. 412 372 241,  e-mail: klara.hajkova@varnsdorf.cz

 

Termín pro podání nabídek:
01. 07.  2013 do 09.00 hodin

Termín otevírání obálek:
01. 07.  2013 v 10.30 hodin

Výzva

Členění oken

Příloha č. 1 -  Čestné prohlášení

Příloha č. 2  - Krycí list

Dodatečná informace 

Dodatečná informace č. 2


Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky