„Vodovod a kanalizace ul. Nemocniční, Varnsdorf“

„Vodovod a kanalizace ul. Nemocniční, Varnsdorf“

1. 4. 2015 - Eva Kunčarová
Město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu:

 

„Vodovod a kanalizace ul. Nemocniční, Varnsdorf“

 

 

Předmět plnění veřejné zakázky:
Předmětem plnění je stavba nové splaškové kanalizace (stoka A1) a dešťové kanalizace (stoka D2) na pozemku p.č. 1234 v k.ú. Varnsdorf. Jedná se o dílčí stavbu v rámci stavby „Splašková a dešťová kanalizace Varnsdorf, lokalita Hrádek“ 
IO1 – splašková kanalizace:
Navržené trubní vedení je z trub kameninových hrdlových oboustranně glazovaných určených pro kanalizace: KTH 300 mm v délce 111 m. Kanalizační šachty jsou navrženy montované z betonových skruží DN 1000 mm.
IO2 – dešťová kanalizace:
Navržené trubní vedení je z trub kameninových hrdlových oboustranně glazovaných určených pro kanalizace: KTH 300 mm v délce 113 m. Kanalizační šachty jsou navrženy montované z betonových skruží DN 1000 mm.
IO3 – vodovod
Trubní vedení je navrženo PEHD 90 x 5,4 mm v délce 115 m.

Kontaktní osoba zadavatele:
Petr Šimek, zástupce vedoucího odboru správy majetku a investic MěÚ Varnsdorf,
tel. 412372241  kl.113, email: petr.simek@varnsdorf.cz

Lhůta pro podání  nabídek:
15.04.2015 v 09:00 hod

Výzva pro podání nabídek

Zadávací dokumentace


Obchodní podmínky 

Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky