„Úpravy a opravy ZŠ Seifertova 1650 Varnsdorf“

„Úpravy a opravy ZŠ Seifertova 1650 Varnsdorf“

6. 8. 2014 - Eva Kunčarová
Město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku:

 

Město Varnsdorf
Nám. E. Beneše 470
407 47 Varnsdorf

vyzývá zájemce k podání nabídky na plnění veřejné zakázky

 zadané v otevřeném řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů

„Úpravy a opravy ZŠ Seifertova 1650 Varnsdorf“

 

Bližší informace na PROFILU ZADAVATLE:

 https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/upravy-a-opravy-zs-seifertova-1650-varnsdorf


A dále ve VĚSTNÍKU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK:

 

http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs/Form/Display/519182

EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ: 490548


Kontaktní osoba:
Tomáš Klimeš, tel. 412 372 241, kl. 111, e-mail: tomas.klimes@varnsdorf.cz