Třífázové elektrocentrály

Třífázové elektrocentrály

7. 8. 2012 - Eva Kunčarová
Město Varnsdorf vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: "Třífázové elektrocentrály"

Město Varnsdorf
Nám. E. Beneše 470
407 47 Varnsdorf

vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu

"Třífázové elektrocentrály"

 

Předmět zakázky:
Předmětem plnění je nákup vybavení pro JSDH Varnsdorf: 2 ks třífázové elektrocentrály

Kontaktní osoba:
Jiří Sucharda, e-mail: jiri.sucharda@varnsdorf.cz

Termín podání nabídek:
23. 8. 2012 do 15.00 hod.

Termín otevírání obálek:
23. 8. 2012 v 15.00 hod.

Výzva k podání nabídky 

Příloha č. 1 Titulní list nabídky

Příloha č. 2 Čestné prohlášení

Dotaz č.1 - PDF

Nejvhodnější nabídka