"Technický dozor a koordinátor BOZP akce: "Zastřešení zimního stadionu ve Varnsdorfu"

"Technický dozor a koordinátor BOZP akce: "Zastřešení zimního stadionu ve Varnsdorfu"

30. 1. 2013 - Eva Kunčarová
Město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu

 Výzva pro podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu:

Název zakázky:
 

Technický dozor a koordinátor BOZP akce: Zastřešení zimního stadionu ve Varnsdorfu.“

 

 

Předmět zakázky: 
Předmětem plnění je provedení činností, úkonů a služeb souvisejících s výkonem inženýrské činnosti při přípravě, zhotovení a vyhodnocení stavby "Zastřešení zimního stadionu ve Varnsdorfu".

Kontaktní osoba: 
Milan Hanousek, e-mailmilan.hanousek@varnsdorf.cz ,tel. 412 372 241, kl. 160
Ing. Jaroslav Beránek, e-mail: jaroslav.beranek@varnsdorf.cztel. 412 372 241, kl. 118

Termín pro podání nabídek: 
28. 02. 2013 ve 13.00 hod.

Termín otevírání obálek:
28. 02. 2013 ve 13.00 hod.

Výzva k podání nabídek ve formátu pdf

Zadávací dokumentace

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky