Studie proveditelnosti na akci „Konsolidace IT a nové služby TC ORP Varnsdorf"

Studie proveditelnosti na akci „Konsolidace IT a nové služby TC ORP Varnsdorf"

15. 5. 2014 - Eva Kunčarová
Město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu.

 Název zakázky:

„Studie proveditelnosti na akci „Konsolidace IT a nové služby TC ORP Varnsdorf“

 

Předmět zakázky:


Předmětem plnění jsou služby spočívající ve zpracování studie proveditelnosti, která je povinnou přílohou žádosti o finanční podporu projektu „Konsolidace IT a nové služby TC ORP Varnsdorf“ (dále jen „projekt“) předkládané v rámci výzvy č. 22 Integrovaného operačního programu, prioritní osa 2, oblast intervence 2.1 - Zavádění ICT v územní veřejné správě.


Kontaktní osoba:

Ing. Radek Kříž, email: radek.kriz@varnsdorf.cz,
tel.: 412 372 241 kl. 154 / 602 176 022

 
Termín pro podání nabídek:

26. 05. 2014 do 15:00 hod.

Ke stažení:

Výzva k podání nabídky

Přílohy

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky