ROZŠÍŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY V OBJEKTU ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.P. 994 VE VARNSDORFU

ROZŠÍŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY V OBJEKTU ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.P. 994 VE VARNSDORFU

1. 4. 2015 - Eva Kunčarová
Město Varnsodrf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu

 

ROZŠÍŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY V OBJEKTU ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.P. 994 VE VARNSDORFU

Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky:
Předmětem plnění jsou stavební úpravy za účelem zřízení druhého oddělení MŠ ve II. NP. objektu Bratislavská č.p. 994 ve Varnsdorfu (prostor základní školy – první stupeň).

Kontaktní osoba:
Tomáš Klimeš, email:tomas.klimes@varnsdorf.cz, tel.: 775 899 426

Výzva k podání nabídek


Výkaz výměr 

Lhůta a místo pro podání nabídek: 15. 4. 2015 v 9:00 hod. 

Zadavatel doplňuje dodatečnou informací - Výkaz výměr - Rozpis elektromontáží k položce č. 75 Stavebního rozpočtu 

Doplněný Výkaz výměr

Oznámení o výběru nejvhodnější  nabídky