„Rekonstrukce víceúčelového hřiště v areálu sportovní haly, Západní č. p. 2984 ve Varnsdorfu"

„Rekonstrukce víceúčelového hřiště v areálu sportovní haly, Západní č. p. 2984 ve Varnsdorfu"

9. 4. 2014 - Eva Kunčarová
Město Varnsdorf výzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu

 

Výzva pro podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu:

Název zakázky:


 

„Rekonstrukce víceúčelového hřiště v areálu sportovní haly, Západní č. p. 2984 ve Varnsdorfu"

 

Předmět zakázky:
Předmětem plnění je kompletní rekonstrukce víceúčelového hřiště na basketbal a volejbal/nohejbal u sportovní haly. V rámci rekonstrukce je navržena realizace nových betonových obrub, odvodňovacího rastru, výměna umělého povrchu, dále výměna pouzder pro sloupky na volejbal/nohejbal včetně základu, oprava basketbalových konstrukcí, výšková úprava poklopů šachet včetně dodání poklopu s umělým povrchem. Součástí stavby jsou veškeré stavební připomoci, terénní úpravy a uložení odpadu v souladu s platnou PD a položkovým rozpočtem.
Kontaktní osoba:
Milan Hanousek, email: milan.hanousek@varnsdorf.cz
tel.: 412 372 241 kl. 160 

 

Termín pro podání nabídek:
07. 05.  2014 v 09:00 hod

Ke stažení:
Výzva k podání nabídky

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky