„Rekonstrukce ulice Křižíkovy včetně chodníků a sjezdu do MŠ ve Varnsdorfu "

„Rekonstrukce ulice Křižíkovy včetně chodníků a sjezdu do MŠ ve Varnsdorfu "

4. 6. 2014 - Eva Kunčarová
Město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu:

 

 

„Rekonstrukce ulice Křižíkovy včetně chodníků a sjezdu do MŠ ve Varnsdorfu "

Předmět zakázky:  
Předmětem plnění je celková rekonstrukce ul. Křižíkovy, včetně chodníků ze ZD a sjezdu do MŠ dle PD a výkazů výměr, vypracované projekční kanceláří ProProjekt s.r.o. Komenského 1173, Rumburk.

Kontaktní osoba: 
Petr Véle, e-mail: petr.vele@varnsdorf.cz, tel. 412 372 241, kl. 134
Ing. Jaroslav Beránek, e-mail: jaroslav.beranek@varnsdorf.cz, tel. 412 372 241, kl. 118

Termín pro podání nabídek: 
19. 06. 2014 do 9.00 hod.

Výzva k podání nabídek ve formátu txt

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky