Rekonstrukce podlah v hasičské zbrojnici, Husova č. p. 552 ve Varnsdorfu

Rekonstrukce podlah v hasičské zbrojnici, Husova č. p. 552 ve Varnsdorfu

18. 3. 2014 - Eva Kunčarová
Město Varnsdorf, Nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu:

 Výběrové řízení bylo zrušeno

Výzva pro podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu:

Název zakázky:


 „Rekonstrukce podlah v hasičské zbrojnici, Husova č. p. 552 ve Varnsdorfu“

 

Předmět zakázky:
Předmětem plnění je rekonstrukce podlah garáží (4 automobilových stání pro nákladní vozidla o hmotnosti každého vozidla do 25t) a přilehlé dílny, celkově o výměře cca 183 m2 v objektu hasičské zbrojnice v ul. Husova č. p. 552 ve Varnsdorfu. Současný stav podlah je havarijní, podlahy jsou betonové, zčásti opatřené poškozeným cementovým potěrem, místy narušené až do hloubky cca 5-8 cm. Polovina podlahové plochy je původní z 20. let 20. století, horší stav je u druhé poloviny podlah z doby přístavby garáží v letech 1987-1989.


Kontaktní osoba:
Jiří Sucharda, email: jiri.sucharda@varnsdorf.cz,
tel.: 412 372 241 kl. 106 / 602 104 570

 

Termín pro podání nabídek:
8. 4. 2014 v 10:00 hod

Ke stažení:
Výzva k podání nabídky

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Fotodokumentace

Zrušení výběrového řízení