Rekonstrukce osobních výtahů v bytových panelových domech č. p. 2739, 2740 a 2741 ve Varnsdorfu

Rekonstrukce osobních výtahů v bytových panelových domech č. p. 2739, 2740 a 2741 ve Varnsdorfu

18. 3. 2013 - Eva Kunčarová
Město Varnsdorf vyzývá zájemce k podání nabídky na plnění veřejné zakázky

Město Varnsdorf
Nám. E. Beneše 470
407 47 Varnsdorf

vyzývá zájemce k podání nabídky na plnění veřejné zakázky

zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)


„REKONSTRUKCE OSOBNÍCH VÝTAHŮ V BYTOVÝCH PANELOVÝCH DOMECH Č. P. 2739, 2740 A 2741 VE VARNSDORFU“

 

Veškeré informace k veřejné zakázce jsou umístěny na Profilu zadavatele města Varnsdorf: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00261718