Rekonstrukce osobních výtahů v bytovém domě č.p. 3023 ul. Kmochova a v DPS č. p. 2970  ul. Lesní ve Varnsdorfu

Rekonstrukce osobních výtahů v bytovém domě č.p. 3023 ul. Kmochova a v DPS č. p. 2970 ul. Lesní ve Varnsdorfu

16. 4. 2015 - Eva Kunčarová
Město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu

 

„Rekonstrukce osobních výtahů v bytovém domě č.p. 3023 ul. Kmochova a v DPS
č.p. 2970 ul. Lesní ve Varnsdorfu“


Předmět plnění veřejné zakázky
Předmětem plnění je kompletní rekonstrukce 1 ks osobního výtahu v bytovém domě č.p. 3023 ul. Kmochova ve stávající zděné výtahové šachtě se 13 stanicemi s dopravním zdvihem 32,4 m a dále kompletní rekonstrukce 1 ks osobního výtahu v domě s pečovatelskou službou č.p. 2970 ul. Lesní ve stávající zděné výtahové šachtě se 6 stanicemi s dopravním zdvihem 15,6 m.

Kontaktní osoba:
Ing. Klára Hájková, email: klara.hajkova@varnsdorf.cz, tel.:724270950


Termín podání nabídek:
4. 5. 2015 do 9:00 hod.

Výzva 

Dodatečná informace

Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky