„Rekonstrukce mostu v ul. 5. května ve Varnsdorfu"

„Rekonstrukce mostu v ul. 5. května ve Varnsdorfu"

14. 6. 2012 - Eva Kunčarová
Město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: „Rekonstrukce mostu v ul. 5. května ve Varnsdorfu"

 Výzva pro podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu:

 „Rekonstrukce mostu v ul. 5. května ve Varnsdorfu"

 

 

 


 

Předmět zakázky:
Vymezení plnění je kompletní rekonstrukce mostu, která zahrnuje tyto stavební objekty: SO 201 Most přes Mandavu.

Kontaktní osoba:
Petr Véle, tel. 412 372 241 kl. 134 (petr.vele@varnsdorf.cz) nebo
Ing. Jaroslav Beránek, 412 372 241 kl. 118 (jaroslav.beranek@varnsdorf.cz)

Termín pro podání nabídek:
11. 07.  2012 ve 12.00 hodin

Příloha:
Výzva k podání nabídky ve formátu pdf
 

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky