Provizorní úprava povrchu komunikace v ul. Čelákovická, Varnsdorf

Provizorní úprava povrchu komunikace v ul. Čelákovická, Varnsdorf

3. 12. 2012 - Eva Kunčarová
Město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: „Provizorní úprava povrchu komunikace v ul. Čelákovická, Varnsdorf “

 

Město Varnsdorf
Nám. E. Beneše 470
407 47 Varnsdorf

vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu:„Provizorní úprava povrchu komunikace v ul. Čelákovická, Varnsdorf “

Předmět plnění:
Předmětem plnění je pokládka vrstvy ACP 22S (OKH) tl. 5 cm na připravený podklad jako dočasná úprava povrchu nad výkopem dokončené stavby kanalizace a vodovodu v ul. Čelákovická, Varnsdorf – p.p.č. 4474 v k.ú. Varnsdorf. Jedná se o podélný úsek komunikace o délce 228,5m a šíři 3m a dále i příčné překopy v místě domovních.

Kontaktní osoba: 
Petr Šimek tel. 412 372 241 kl.113 (petr.simek@varnsdorf.cz)
Ing. Jaroslav Beránek, 412372241 kl.118 (jaroslav.beranek@varnsdorf.cz)

Termín pro podání nabídek:
12. 12. 2012 v 10.00 hod.

Výzva ve formátu pdf

 

Rozhodnutí o zrušení