„OZVUČOVACÍ A OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA V MĚSTSKÉM DIVADLE VE VARNSDORFU“

„OZVUČOVACÍ A OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA V MĚSTSKÉM DIVADLE VE VARNSDORFU“

12. 6. 2012 - Eva Kunčarová
Město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: „OZVUČOVACÍ A OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA V MĚSTSKÉM DIVADLE VE VARNSDORFU“

 

Město Varnsdorf
Nám. E. Beneše 470
407 47 Varnsdorf

vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu:

 „OZVUČOVACÍ A OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA V MĚSTSKÉM DIVADLE VE VARNSDORFU“

 


Předmět zakázky:
Předmětem plnění je doplnění a obnova stávající jevištní (ozvučovací a osvětlovací) techniky v budově Městského divadla ve Varnsdorfu, č. p. 1442, a to včetně instalace všech zařízení.

Kontaktní osoba:
Ing. Eva Kmecíková,tel. 412 372 241 kl. 138 ( eva.kmecikova@varnsdorf.cz) nebo
PhDr. Martin Musílek, tel. 728106159 (reditel@divadlo@varnsdorf.cz)

Termín pro podání nabídek:
28. 06. 2012 ve 12.00 hodin

Příloha:
Výzva k podání nabídky ve formátu pdf
Ozvučovací technika VV
Osvětlovací technika VV

Oznámení  o výběru nejvhodnější nabídky