"Označení budov městského centra kultury a vzdělávání a plaveckého bazénu ve Varnsdorfu"

"Označení budov městského centra kultury a vzdělávání a plaveckého bazénu ve Varnsdorfu"

10. 10. 2012 - Eva Kunčarová
Město Varnsdorf vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: "Označení budov městského centra kultury a vzdělávání a plaveckého bazénu ve Varnsdorfu".

Město Varnsdorf
Nám. E. Beneše 470
407 47 Varnsdorf

 vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu:

 "Označení budov městského centra kultury a vzdělávání a plaveckého bazénu ve Varnsdorfu"

Předmět zakázky:
Předmětem plnění je označení budovy městského centra kultury a vzdělávání a plaveckého bazénu nápisem v provedení 3D včetně jednoduchého loga.

Kontaktní osoba:
Ing. Klára Hájková, email: klara.hajkova@varnsdorf.cz, tel: 412 372 241 kl. 138 nebo
Ing. Jaroslav Beránek, email: jaroslav.beranek@varnsdorf.cz, tel: 412 372 241 kl. 118

Termín podání nabídek:
29.10. 2012 do 13.00 hod.

Termín otevírání obálek:
29.10.2012 v 13.00 hod.

Výzva k podání nabídkyPDF

Příloha č. 1: Titulní list nabídky

Příloha č. 2: Čestné prohlášení

Příloha č. 3: Fotodokumentace budov 

 

Rozhodnutí zadavatele o zrušení