„Opravy místních komunikací technologií lehké a těžké penetrace ve Varnsdorfu“

„Opravy místních komunikací technologií lehké a těžké penetrace ve Varnsdorfu“

4. 6. 2014 - Eva Kunčarová
Město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu:

 

 

 

"Opravy místních komunikací technologií lehké a těžké penetrace ve Varnsdorfu "

 

Předmět zakázky: 

Předmětem plnění jsou celoplošné opravy místních komunikací technologií lehké a těžké penetrace na katastru obce Varnsdorf a Studánka dle přiložených výkazů výměr.


Kontaktní osoba: 
Petr Véle, e-mail: petr.vele@varnsdorf.cz, tel. 412 372 241, kl. 134
Ing. Jaroslav Beránek, e-mail: jaroslav.beranek@varnsdorf.cz, tel. 412 372 241, kl. 118

Termín pro podání nabídek: 
19. 06. 2014 do 9.00 hod.

Výzva k podání nabídek ve formátu txt

Příloha:
Výkaz výměr 1

Výkaz výměr 2

Výkaz výměr 3

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky