„Oprava zpevněných ploch v areálu mateřské školy Pražská 2812 Varnsdorf“

„Oprava zpevněných ploch v areálu mateřské školy Pražská 2812 Varnsdorf“

14. 6. 2012 - Eva Kunčarová
Město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: „Oprava zpevněných ploch v areálu mateřské školy Pražská 2812 Varnsdorf“

 

Město Varnsdorf
Nám. E. Beneše 470
407 47 Varnsdorf
vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu:

„Oprava zpevněných ploch v areálu mateřské školy Pražská 2812 Varnsdorf“


Předmět zakázky:
Předmětem plnění je oprava zpevněných ploch výše uvedeného areálu a to sestávající z odstranění stávající betonové čtvercové dlažby 300 x 300 mm, tl. 50 mm její likvidací a to včetně sadových obrubníků, následně odstranění podkladu do hloubky 250 mm s úpravou pláně podloží, dále osazením nových, zaoblených sadových obrubníků do betonového lože, zhotovení podkladu ze zhutněné štěrkodrtě v tl. 200 mm, osazení a dodávka zámkové dlažby "Cihla" šedá tl. 60 mm do drtě, včetně zapískování křemičitým pískem.

Kontaktní osoba:
Tomáš Klimeš ,tel. 775 899 426  ( tomas.klimes@varnsdorf.cz) 

Termín pro podání nabídek:
11. 07. 2012 ve 12.00 hodin

Příloha:
Výzva k podání nabídky ve formátu pdf

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky