Oprava střechy a zateplení 3. NP polikliniky č. p. 2060 Varnsdorf

Oprava střechy a zateplení 3. NP polikliniky č. p. 2060 Varnsdorf

15. 6. 2012 - Eva Kunčarová
Město Varnsdorf vyzývá k podání nabídky na plnění veřejné zakázky zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů: Oprava střechy a zateplení 3. NP polikliniky č. p. 2060 Varnsdorf

 Město Varnsdorf 
Nám. E. Beneše 470
407 47 Varnsdorf

 

vyzývá k podání nabídky na plnění veřejné zakázky

zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle §38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

"Oprava střechy a zateplení 3. NP polikliniky č. p. 2060 Varnsdorf"

 

Přemět plnění:
Předmětem plnění je provedení opravy střechy budovy polikliniky č. p. 2060 v ul. Poštovní ve Varnsdorfu, která je v současné době opatřena již dožilou krytinou z azbestocementových šablon a šablon z pozinkovaného plechu. V rámci této zakázky bude dále ve 3. NP budovy provedena oprava elektroinstalace, výměna oken a zateplení obvodových stěn.

Kontaktní osoby:
Petr Šimek, tel. 412372241 kl. 113 (petr.simek@varnsdorf.cz)
Ing. Jaroslav Beránek, tel. 412372241 kl. 118(jaroslav.beranek@varnsdorf.cz)

Termín pro podání nabídek:
9. 7. 2012 v 10.00 hod.

Výzva k podání nabídky Dodatečná informace

Dodatečná informace výkaz výměr

Dodatečná informace II

Změna termínu pro podání nabídek:
16. 7. 2012 v 10.00 hod.

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky