„OPRAVA STŘECHY HANISCHOVY HROBKY NA MĚSTSKÉM HŘBITOVĚ VE VARNSDORFU"

„OPRAVA STŘECHY HANISCHOVY HROBKY NA MĚSTSKÉM HŘBITOVĚ VE VARNSDORFU"

11. 8. 2014 - Eva Kunčarová
Město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu:

 

„OPRAVA STŘECHY HANISCHOVY HROBKY NA MĚSTSKÉM HŘBITOVĚ VE VARNSDORFU"

Předmět zakázky:Předmětem plnění je rekontrukce střechy kaple na p. p. č. 3444 v k. ú. Varnsdorf (městský hřbitov) se zachováním historiských uměleckořemeslých hodnot a zabránění devastace dominantního architektonického díla.

Kontaktní osoba: 
Ing. Klára Hájková, e-mail: klara.hajkova@varnsdorf.cz, tel. 412 372 241, kl. 138
Ing. Jaroslav Beránek, e-mail: jaroslav.beranek@varnsdorf.cz, tel. 412 372 241, kl. 118

Termín pro podání nabídek: 
26 08. 2014 do 9.30 hod.

Výzva k podání nabídek

Stavební rozpočet

Titulní list nabídky

Čestné prohlášení § 53

Čestné prohlášení § 50

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky